Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart sätt att leva.  Åtgärder för att bevara vattentäkter, regnskog och jordbruksmark. Finansieras till ca 90% av Sida. Budgetsiffran motsvarar Equmeniakyrkans del.

Se alla projekt