Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart sätt att leva.  Åtgärder för att bevara vattentäkter, regnskog och jordbruksmark. Finansieras till ca 90% av Sida. Budgetsiffran motsvarar Equmeniakyrkans del.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
96.000 kr
Projektnummer:
43883
Ge en gåva

Related Agenda 2030 Goals

With "Bybaserad miljövård" we contribute to the following global goals for sustainable development.