Planteringav skog i Thailand

Bybaserad miljövård

Arbete för att bevara den hotade miljön i 6 Karenbyar i norra Thailand. Öka och fördjupa miljömedvetenheten. Utveckling och motivation av ett hållbart sätt att leva.  Åtgärder för att bevara vattentäkter, regnskog och jordbruksmark. Finansieras till ca 90% av Sida. Budgetsiffran motsvarar Equmeniakyrkans del.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
117 000 kr, insamlingsbehov 117 000 kr
Projektnummer:
43881
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Bybaserad miljövård" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.