Dignity in Equality

Moldavien är ett land drabbat av trafficking och andra sociala problem och en viktig grundorsak är bristande jämställdhet. Här samarbetar Equmeniakyrkan med organisationen Beginning of Life, som har nära koppling till baptistförsamlingen Light of the World i huvudstaden Chisinau.

Barn och ungdomars utsatthet och känsla av hopplöshet som finns där är områden som Beginning of Life har identifierat som de stora utmaningarna. Både med rehabilitering av offer för människohandel och med förebyggande verksamhet.

Den förebyggande verksamheten handlar mycket om att ge unga människor verktyg och värderingar för att både hantera sina egna liv och finnas till för andra.

Under 2019-2021 arbetar Beginning of Life med ett projekt för att öka jämställdheten på tre olika arenor – med elever i skolor, med ledare och medlemmar i kyrkor samt i nätverk med andra organisationer. Projektet är till 90% Sida-finansierat och vi samlar in till resterande 10%.

Texten på väskorna betyder likvärdig.
Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
75 000 Kr (egeninsats fr Equmeniakyrkan)
Projektnummer:
46897
Ge en gåva