Ekumeniska Följeslagarprogrammet

Genom att vara en internationell närvaro vill Ekumeniska följeslagarprogrammet bidra till att dämpa våldet och främja respekten för folkrätten. Närvaron är ett uttryck för praktisk solidaritet för utsatta grupper – såväl palestinier som israeler.

Initiativet till Följeslagarprogrammet kom ursprungligen som en förfrågan från kyrkoledare i Jerusalem. I ett brev till Kyrkornas Världsråd bad de om en internationell närvaro i området.

Under sin vistelse samlar följeslagarna information för att i sina hemländer sprida kunskap om vad som händer i området, öka engagemanget för fred och stärka folkrätten.

Sveriges kristna råd står som huvudman och driver den svenska delen av programmet tillsammans med ett tiotal kyrkor och organisationer.  Sverige skickar följeslagare till området på tre månaders basis.

Via programmets svenska webbplats kan Du anmäla dig för att ta emot Rapporter eller kanske boka in en följeslagare till en träff i din församling eller kyrka.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
17.000 kr, Insamlingsbehov 17.000 kr
Projektnummer:
46120
Ge en gåva