Elevhem och stipendier

Stöd till tre elevhem i nordvästra Thailand samt stipendier, för att möjliggöra utbildning för barn och unga som inte har skola i byn där de bor. Arbetet i Sverige samordnas av EQ kvinna.