Elever vid elevhem i Thailand

Elevhem och stipendier

Stöd till fyra elevhem i nordvästra Thailand samt stipendier, för att möjliggöra utbildning för barn och unga som inte har skola i byn där de bor. Arbetet i Sverige samordnas av EQ kvinna.