Projekt - Barn på barnhem i Kongo-Brazzaville

Gatubarnsprojekt i Brazzaville

Inbördeskrig, Hiv/aids, missbruk, skilsmässor och föreställningar om att barn kan vara häxor har gjort att många barn blivit föräldralösa eller kastats ut på gatan.

Plateau-församlingen i Brazzaville startade därför ett barnhem efter krigen i slutet av 1990-talet. Nu har man ett gott samarbete med polis och sociala myndigheter och tillsammans söker man hitta bra hem för barnen, där så är möjligt. Detta göra att det snarare handlar om ”transithem”. I väntan på familjehemsplacering, eller om detta inte är möjligt, bor barnen på transithemmet i direkt anslutning till kyrkan där de får mat, studiehjälp och psykosocial hjälp.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
130.000 kr
Projektnummer:
44260
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Gatubarnsprojekt i Brazzaville" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.