Projekt - Hope for deaf skolklass

Hope for the Deaf

Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas som mindre värdefulla av familjen och samhället och göms ofta undan.

Metodistkyrkan vill ge dem ett värde och en framtid. De har därför startat undervisning för hörselskadade barn och ungdomar på flera ställen i landet. För det första får de lära sig teckenspråket så att de kan kommunicera med varandra och andra.

Kyrkan erbjuder även teckenspråkskurser för familjemedlemmar så att de skall kunna kommunicera med sitt hörskadade barn i hemmet.Undervisningen som Metodistkyrkan ger dessa barn är på grundskolenivå.

De som är studiebegåvade kan sedan gå vidare till en gymnasieskola för funktionshindrade som drivs av en pingstförsamling i huvudstaden Monrovia. Hörselskadade får dock inte studera på universitetet eftersom de inte är tillåtna att ha med sig teckentolk.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
99.000 kr
Projektnummer:
44800
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Hope for the Deaf" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.