Idrott för barn och unga

Evangeliska kyrkan i Kongo startade, med idrottsskolan i Brazzaville som förebild, under år 2023 upp idrottsverksamhet i staden Mindouli som ligger i departementet Pool där det förekom oroligheter så sent som år 2016. I det avseendet liknar kontexten i Mindouli därför lite situationen i Brazzaville då idrottsarbetet började där för över 20 år sedan.

Idrotten används som ett medel för att skapa goda värderingar bland unga. Teman som lyfts i samband med idrottande är till exempel, hur jag är en bra kompis, ärlighet och jämställdhet. Till skillnad från i Brazzaville finns det inte specifika grupper för de olika disciplinerna utan alla barn kör både fotboll och gymnastik.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
Budget 106.000 kr, insamlingsbehov 46 000kr
Projektnummer:
44300
Ge en gåva