Insatser tillsammans med Church of Pakistan

Vi är med och stödjer Church of Pakistans centrala organisation. Detta arbete gör vi i samråd med bl.a. andra samfund i Norden.