Kristen enhet i Pakistan

Arbetet för kristen enhet i Pakistan bedrivs av Church of Pakistan

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
155 000 kr, insamlingsbehov 155 000
Projektnummer:
43760
Ge en gåva