Ingång Nilens Synod

Ledarutveckling

Islam är statsreligion i Egypten, Mellanösterns folkrikaste land, men kristendomen infördes 500 år tidigare och den koptiska kyrkan är den av de äldsta i världen. Man räknar med att minst 10 % av Egyptens befolkning är kristen. Religionsfrihet råder enligt grundlagen, men staten erkänner inte konvertering från islam och evangelisation är förbjudet.

Under vårvintern 2011 så gick Egypten igenom en folklig resning med stora demonstrationer i centrala Kairo i likhet med flera länder i Nordafrika under den s k ”Arabiska våren”. Under ett par års tid så fanns det en stor öppenhet och en förväntan på att skapa ett nytt mer demokratiskt Egypten. Den evangeliska kyrkan i Egypten startade under denna tid ett Dialogråd för att på ett tydligare sätt samverka med olika religiösa aktörer i civilsamhället; framför allt kyrkor och moskéer. Detta ledde till att man anordnade ledarskapskonferenser under gemensamma teman som ”Kärlek”; ”Gemenskap”; ”Framtid” där både kristna ledare från olika kyrkofamiljer och muslimska ledare kunde delta i fortbildning tillsammans. Man startade också verksamheter som fotbollslag med både kristna och muslimska ungdomar för att öka förståelsen och utbytet. Equmeniakyrkan har stöttat kyrkan i att fortsätta att utbilda ledare och bygga nätverk inför framtiden trots att utrymmet för civilsamhällets organisationer hela tiden krymper i Egypten.

Equmeniakyrkan fokuserar på att stödja Nilens Synod genom att samarrangera utbildningar och konferenser i Egypten för kristna och muslimska ledare på olika nivåer. Equmeniakyrkan hjälper också till att utveckla olika typer av läromedel och material i samverkan med samfundet.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
167.000 kr, Insamlingsbehov 167.000 kr
Projektnummer:
46300
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Ledarutveckling" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.