Personer vid lager med ris

Mikroekonomi

Arbetet innebär stöd till spar- och lånegrupper i norra Thailand. Invånarna i byarna är olika minoritetsfolk, många är bönder och odlar ris och andra grödor i bergen. Arbetet startade i liten skala i slutet av 1990-talet och har sedan dess växt till att omfatta ett 50-tal grupper i lika många byar/samhällen, och totalt ca 12 000 personer. Den som blir medlem i en grupp sparar pengar på gruppens konto, och får efter en tid möjlighet att låna. Lånen används ofta till investeringar i en egen rörelse, barnens skolgång eller förbättringar av bostaden. Låntagaren betalar tillbaka lånet med en ränta. Räntan, som sätts av gruppen inom rimliga ramar, gör att pengarna växer och kan lånas ut till fler, men avsätts också till olika sociala ändamål och utgör på så sätt ett socialt skyddsnät för gruppen och dess medlemmar, och i viss mån för hela byn. 

Grupperna bildar tillsammans ett nätverk av spargrupper – Micro Economic Development Network, nätverket har årsmöte och en styrelse men är än så länge en informell organisation. Sedan några år pågår ett arbete för att formalisera nätverket i en formell juridisk person. Även varje enskild grupp har möjlighet att formalisera sig, genom att bilda ett kooperativ eller förening. Syftet med formaliseringen för både grupperna och nätverket är dels att de som juridiska personer får större möjligheter att få stöd från lokala och regionala myndigheter både vad gäller finansiering och utbildning, dels att de får möjlighet att bedriva affärsverksamhet. Exempelvis finns planer på att utveckla gemensamma inköps- och försäljningskanaler för medlemmarnas jordbruksaktiviteter.

Det är dock inte alla grupper som vill bli formella juridiska personer. En anledning kan vara att vissa grupper har medlemmar som saknar id-handlingar och därmed inte kan styrka sitt thailändska medborgarskap. De kan då vara medlemmar i den informella spargruppen men i en formell förening eller kooperativ skulle de inte ha samma rättigheter som de medlemmar som har id-handlingar. MEDF samverkar med organisationer som arbetar för att personer utan id/medborgarskap ska erhålla detta, men det är en lång och komplicerad process. En annan anledning kan vara att gruppen helt enkelt tycker det är bra som det är och har inga ambitioner att bli t.ex. affärsdrivande. Men i många grupper pågår processer där man tar reda på vilka organisationsformer som finns och dess för- respektive nackdelar.

Stödet från Equmeniakyrkan går till den organisation som bistår nätverket och grupperna, Micro Economic Development Foundation. Det innebär att projektpersonalen håller kontakt med grupperna och ger dem stöd och utbildning, även i arbetet med formalisering som innebär mycket kontakter med myndigheter och andra. På senare år har Nätverkets styrelse klivit fram och tar nu ett allt större ansvar för att besöka och stötta grupperna. I 2020 års budget ingår även att starta några nya grupper, att utveckla affärsidéer kring marknadsföring av medlemmarnas jordbruksprodukter och att främja och utbilda medlemmarna i ekologisk odling.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
190.000 kr, insamlingsbehov 90.000 kr
Projektnummer:
43870
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Mikroekonomi" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.