Mot våld i hemmet och närmiljön

I Ecuador har könsrelaterat våld blivit ett allvarligt problem för folkhälsan. Statistik visar att under det första halvåret 2023 så mördades det en kvinna var sjuttonde timme. Under 2022 var siffran en kvinna var tjugoåttonde timme. Statistiken visar också att 65% av kvinnorna i Ecuador har någon gång i sitt liv blivit utsatta för våld.

Projektet Vingar till frihet är ett svar på denna verklighet med sitt arbeta både för att förebygga våld i nära relationer och för att bistå dem som utsätts för våld i nära relationer.

Projektets center i staden Manta som invigdes i april 2023 har tagit emot besökare sedan maj 2023. Där går det att få samtal med psykolog och att ta del av Vingar till frihets unika psykoterapeutiska program i grupp. I det programmet möts 7 kvinnor i varje grupp under 11 sessioner. Dessa kvinnor har blivit utsatta eller utsatta för våld och har redan varit i kontakt med Vingar till frihet, främst med projektet psykolog. Det psykoterapeutiska programmet ger dem verktyg för att fortsätta utveckla sina liv på ett positivt sätt.

Samtal med psykolog erbjuds inte bara på centret i Manta och numera på centret i Montecristi, utan också på det stora tonfiskföretaget i Manta där Vingar till frihet är varje vecka och genomför förebyggande arbete, det vill säga ger kurser om våld i nära relationer till de anställda.

Under 2022/2023 har 77 personer som utsätts/har utsatts för våld eller övergrepp fått individuella samtal med psykolog: 66 vuxna, 7 barn/tonåringar och 4 ungdomar.

Vingar till frihet fortsätter att erbjuda en kurs som syftar till både förebyggande och åtgärdande arbete mot våld i nära relationer. Den tar upp teman såsom genderrelaterat våld, mänskliga rättigheter och våldets effekter på hela familjen. Kursen tar fyra dagar. Under 2022/2023 har detta program nått 1810 vuxna, varav 90 % är kvinnor.

Utöver det erbjuder Vingar till frihet också ”Tro på dig själv” som riktar sig till elever på högstadiet och gymnasiet, som har nått 145 personer och ”Vi stärks när vi leker” som riktar sig till barn, som har nått 131 barn i åldrarna 4 – 14 år under 2022/2023.

I slutet av 2023 invigdes Vingar till frihets andra center och detta i Montecristi i ett av husen som för länge sedan var bostad för svenska missionärer. Centret i Montecristi är ett samarbete med Montecristis kommun. I det samarbetet ingår också att kommunen ger de ekonomiska förutsättningarna för att kunna erbjuda den förebyggande utbildningen till än fler målgrupper i just kommunen Montecristi.

Tyvärr kvarstår behovet av Vingar till frihet. Efterfrågan av att Vingar till frihet ska komma och erbjuda sina tjänster i stadsdelar, skolor och företag ökar. Det allmänna förtroendet för projektet ökar.

Anställda i projektet är en projektledare, en psykolog och en socialarbetare. Dessutom finns det volontärer som främst är med i ”Tro på dig själv” och i ”Vi stärks när vi leker”. Volontärerna kommer mestadels från församlingarna inom Förbundskyrkan i norra kustdistriktet.

Projektet bedrivs av Förbundskyrkans sociala gren FACE tillsammans med kyrkans norra kustdistrikt. Equmeniakyrkan bidrar ekonomiskt och personellt.

Bilden ovan:
En del av den förebyggande fyradagars kursen är ”Våldets galleri”. Känner jag igen mig i bilderna? Vad vill jag göra när jag ser dem? Här är det projektledare Paola Delgado som håller i ”Våldets galleri”.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
Budget: 675 000 kr, insamlingsbehov 575 000 kr
Projektnummer:
45170
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Mot våld i hemmet och närmiljön" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.