Utbildning våld i nära realationer i Manta, Ecuador

Mot våld i hemmet och närmiljön

I staden Montecristi på kusten i Ecuador startades projektet ”Alas de Libertad” i november 2019. Projektnamnet översätts på svenska till ”Vingar till frihet”. Det är tänkt att projektet ska ge just vingar till frihet för alla de som sitter fast i destruktiva relationer där våld, misshandel och övergrepp är vanliga. Den statistik som finns i Ecuador talar sitt tydliga språk, det är vanligt förekommande att främst kvinnor blir utsatta för våld av sina partners och även våld eller sexuella övergrepp mot barn har höga siffror. Det kan röra sig om fysiska, psykologiska, sexuella, ekonomiska och/ eller andliga övergrepp och många i samhället får aldrig någon adekvat hjälp. Att kyrkan skulle utgöra ett undantag stämmer inte. Paz y Esperanza (kristen idéburen organisation) gjorde en studie år 2013 för att se om våld förekom i kristna evangeliska familjer. Man frågade 416 personer via enkäter, gruppintervjuer och enskilda djupintervjuer i ett spann av alla samfund. Resultatet blev att 7 av 10 kvinnor hade varit utsatta för våld i hemmet vid minst ett tillfälle under de senaste tre åren. Rent generellt i samhället finns dessa siffror:

  • 6 av 10 kvinnor är utsatta för psykologiskt våld.
  • 4 av 10 kvinnor har varit utsatta för fysiskt våld av sina partners, ex-partners eller andra familjemedlemmar.
  • 37% av barnen har erfarenheter av sexuella övergrepp varav 69% av dem är flickor och 31% pojkar. 

För att bryta en eskalerande våldsspiral på samhällelig nivå så behövs långsiktiga, professionella insatser och teamet har som fokus att arbeta förebyggande genom att utbilda både vuxna och barn i dessa frågor. Man ger stödsamtal och terapi för den som önskar samt bistår med vägledning i juridiska frågor. Teamet finns med som medvandrare i processen för vad som är varje enskild kvinnas behov för att känna sig trygg och kunna gå vidare i sitt liv. Att arbeta med att stärka kvinnor till ett självständigt liv genom att de kan få en förändrad självbild ingår i detta och möjligheter till att kunna försörja sig. Givetvis hoppas man att dessa insatser ska förändra individer, familjer och hemförhållanden.

Anställda i projektet är en projektledare, en psykolog och en socialarbetare. Dessutom satsas det på att utbilda volontärer som bland annat ska vara med i arbetet ute på fältet när man är ute på skolor och utbildar personal, föräldrar och barn om sexuella övergrepp. Varje kyrka inom Förbundskyrkan i kustdistriktet deltar aktivt och tar del av det utbud av workshops och föreläsningar som Alas de Libertad erbjuder. Volontärerna som finns i kyrkorna fungerar som kontakt- och resurspersoner på sina respektive platser. Kommunerna har gett grönt ljus för arbetet på skolorna och välkomnar projektet med vidöppna armar. De ser gärna att förebyggande arbete bedrivs i särskilt utsatta områden då de själva saknar resurser.

Denna typ av arbete är i princip obefintligt i Ecuador så därför är behoven extremt stora. Förbundskyrkan vill utveckla projektet i ett distrikt först för att sedan kunna utvärdera och påbörja ett liknande arbete i ytterligare distrikt.

Projektet bedrivs av Förbundskyrkans sociala gren FACE tillsammans med kustdistriktet på regional nivå i provinsen Manabi. Equmeniakyrkan bidrar ekonomiskt och personellt.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
Budget: 500 000 kr, insamlingsbehov 460 000 kr
Projektnummer:
45170
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Mot våld i hemmet och närmiljön" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.