Projekt - Utbildning av pastorer och evangelister

Pastors- och evangelistutbildning

Det finns två teologiska högskolor i Kinshasa som utbildar pastorer från Equmeniakyrkans samarbetskyrkor CEBU och CEC. Equmeniakyrkan har tidigare gett stipendier till elever som går dessa utbildningar och planerar att från och med 2021 ger fortsatt stöd genom stipendier.

Det finns ett stort behov i båda samfunden av utbildade pastorer. Dels eftersom kyrkorna växer och dels eftersom många pastorer också går i pension. CEBU och CEC har också egna pastors- och diakonutbildningar, ”Institut Biblique de Bendela” (IBB) i Mai Ndombe-regionen och ”Séminaire Théologique et Evangélique de Luozi” (STEL) i Kongo Central. Även de får stöd av Equmeniakyrkan.

Våra samarbetskyrkor är måna om dessa utbildningar då de pastorer som gått där oftast inte har något emot att arbeta på mindre orter på landsbygden, medan de som läst i Kinshasa helst tar tjänst i större tätorter.

Utbildningarna på IBB och STEL är treåriga och ett tio- respektive trettiotal elever går på skolorna. De flesta pastorsstuderande är män, dock inte alla, och då bor hela familjen på skolan. De blivande pastorsfruarna får också utbildning, då även de kommer att ha en central roll i församlingen. Både CEBU och CEC har kvinnliga pastorer men de är betydligt färre än männen, och våra samarbetskyrkor arbetar för att antalet ska öka.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
260.000 kr, insamlingsbehov 73.000 kr
Projektnummer:
44580
Ge en gåva