Projekt - Elever vid pastorsutbildningen

Pastorsutbildning

Evangeliska kyrkan är huvudman för det protestantiska universitetet i huvudstaden Brazzaville. På den teologiska fakulteten utbildar man pastorer och teologer. Kyrkan har även ett pastorsinstitut längre söderut på orten Ngouedi där man sedan 2017 har grundutbildning för pastorer.

På Ngouedi vidareutbildas evangelisterna till pastorer, de första åren, innan andra kan söka. Equmeniakyrkans missionär Carl Sundberg undervisar i afrikansk och kontextuell teologi och Mami Raharimanantsoa undervisar i gamla testamentet och är på halvtid konsult i ett projekt där gamla testamentet översätts till Kituba-språket.

Det behövs stöd till pastorseleverna, till uppbyggnaden av utbildningen på Ngouedi och till omkostnaden för missionärerna speciellt när de reser till pastorsskolan på Ngouedi.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
100.000 kr
Projektnummer:
44280
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Pastorsutbildning" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.