Projekt - Elever vid pastorsutbildningen

Pastorsutbildning

Evangeliska kyrkan är huvudman för det Protestantiska Universitetet i huvudstaden Brazzaville. På den teologiska fakulteten utbildas pastorer och teologer. Kyrkan har även ett pastorsinstitut i Ngouedi där man sedan 2017 har grundutbildning för pastorer. På det Protestantiska Universitetet bedrivs utbildning på mastersnivå och högre.  

Equmeniakyrkans ekonomiska stöd till utbildningen av pastorer har på senare år mest bestått av hjälp till Ngouédi. I slutet av år 2023 fick dock det Protestantiska Universitetet i Brazzaville ekonomiskt stöd för inköp av teologisk litteratur för att förnya utbudet i skolans bibliotek.

Carl Sundberg, tidigare missionär och numera pensionär, undervisar i kontextuell teologi på volontärbasis.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
82.000 kr, insamlingsbehov 32.000 kr
Projektnummer:
44280
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Pastorsutbildning" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.