Pedernales

I jordbävningen 2016 skadades kyrkobyggnaden i Pedernales så svårt att den inte bör användas längre. Samtidigt satte församlingen i Pedernales stora spår i befolkningen i staden genom att inte lämna staden och genom att erbjuda olika sorters stöd till ”alla”, inte enbart församlingsmedlemmar. Den gudstjänstfirande gruppen har ökat markant och nu bygger församlingen en kyrka på en ny tomt. Equmeniakyrkan ger stöd till uppbyggnaden.

Se alla projekt