Mali, evangelist i Thailand

Pionjärsarbete och ledarträning

Stöd till Thailand Karen Baptist Conventions Pwokarendistrikts arbete med församlingsgrundande och ledarträning.

Equmeniakyrkan stöder sedan många år ett arbete med evangelisation och ledarutveckling inom samarbetskyrkan TKBC och dess Pwokarendistrikt som heter Bethlehemdistriktet.

I projektet arbetar tre personer som alla har lång erfarenhet av detta arbete. Arbetet äger rum i bergsbyar på landsbygden i nordvästra Thailand.

De som arbetar i projektet är Saman som är projektledare, Mali som ansvarar för utveckling av söndagsskolan och Pako som är språkkunnig och översättare. De har alla lång erfarenhet av församlingsutveckling.

De kristna grupper som bildas i byarna delas in i tre kategorier – pionjärverksamhet, utposter och församlingar. Pionjärverksamhet innebär att det finns några familjer i en by som blivit kristna och att en evangelist eller pionjärpastor har bosatt sig där. När de kristna i en by har byggt ett kapell får de kallas utpost. Församling kan de bli när de har 50 döpta medlemmar, en egen kyrka och kan betala en pastor. De ska också ha en fungerande styrelse, söndagsskola, ungdomsverksamhet och kvinnoverksamhet.

Steget från utpost till församling är ganska stort och projektet har utarbetat en plan på fem år för övergången. Den innebär att gruppen får extra stöd med utbildning, lönebidrag till pastorn som gradvis minskar och hjälp med att komma igång med de olika verksamheterna.

Bethlehemdistriktet har formulerat en långsiktig plan för perioden 2015–2020. Den inkluderar målsättningar om bl.a. fler pionjärplatser, utposter och församlingar, Församlingsutveckling och ledarskap att rusta människor för ledarskap i dessa grupper och att slutföra översättningen av Bibeln på Pwokaren.

Under 2015–2016 har fyra nya församlingar bildats och 20 pionjärverksamheter har blivit utposter. En av de nya utposterna, Klongpae tai, har fått kämpa länge, då de bybor som inte är kristna under lång tid har motsatt sig den nya läran. Den första familjen som blev kristen i byn blev det för 30 år sedan och nu äntligen har de fått bygga ett kapell i byn!

Under 2016 har projektet startat hela 30 pionjärverksamheter. En sådan plats är byn Huay Moo tai. Byns traditionella religion är animism och de byns religiösa ledare som tillber andarna hade kört iväg de kristna från byn. Projektet samlade ledare från karenbaptistsamfundet, Thailands kristna råd och från byn till ett möte. Efter det mötet förbättrades relationerna och fler familjer har blivit kristna. Ett tecken på att relationerna förbättrats är att när de kristna hade julfest kom ledarna för gruppen som tillber andarna med godis till festen.

Under 2015 avslutade 20 elever den pwokarenska bibelskolan och flesta av dem arbetar idag som pastorer. Den 3 december 2016 firades att Bibeln på Pwokaren är färdig. Översättningsarbetet har pågått i många år så detta var en stor händelse. Ungefär 2000 personer deltog i firandet som ägde rum i byn Mae Tom.

De som arbetar i projektet heter Saman, Mali och Pako. De har var och en sina visioner: Saman vill samla de entreprenörer, företagare och olika slags ledare i samhället, som finns inom kyrkan. I och med att kyrkan växer blir också denna grupp större.

Det finns nu (i januari 2017) en grupp som har mötts några gånger för att både stärka denna grupp och hela Pwokaren-distriktet. Mali vill utveckla en djupare förståelse för bibelberättelserna bland söndagsskolledarna, genom att använda materialet Bibeläventyret. På distriktets årsmöte vill hon skapa en plats där alla barn kan få uppleva Bibeln på Pwokaren. Hon vill också hålla ett seminarium för söndagsskolledarna i höst, där de kan få fortbildning. Förra året hölls ett sådant seminarium och då deltog 76 personer.

Pako vill se att församlingsmedlemmarna ökar sitt läsande, särskilt av Bibeln på Pwokaren. Han vill hålla seminarier för att främja detta, både för medlemmar och för församlingsledare. Det finns mycket att göra i hela Thailand för att öka människors intresse för böcker.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
331.000 kr, insamlingsbehov 201.000 kr
Projektnummer:
43840
Ge en gåva