Projekt mot alkoholmissbruk i Luozi

I Demokratiska republiken Kongo finns det stora sociala problem. En effekt av detta har blivit att många vänder sig till alkoholen. Alkohol skapar nu stora problem bland unga människor vilket resulterar till att ungdomar inte kommer ut i arbete utan blir fast i sina missbruk. Idag är det många som inte heller har förhoppningar om en bättre framtid. Många vet inte heller om alkoholens långvariga effekter.

I staden Luozi är detta problem mycket tydligt. Därför har vår systerkyrka CEC startat ett projekt som skall ske i fyra etapper:

  1. Att medvetandegöra om alkoholens effekter med hjälp av kampanjer.
  2. Att identifiera 25 unga med alkoholmissbruk.
  3. Att hjälpa dem ur sitt missbruk med hjälp av medvetandegörande, psykologer och självavård.
  4. Att hjälpa dem ut på arbetsmarknaden med hjälp av praktikplatser inom olika yrken så som: snickeri, svetsning, bilmekaniker och sömnad.

Detta är ett första steg i arbetet mot alkoholmissbruk i Luozi. Arbetet sträcker sig från mars 2024 till och med oktober 2025.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
200 000 kr, insamlingsbehov 20 000 kr
Projektnummer:
44600
Ge en gåva