Sunday school Syrien

Utbildning för barn- och ungdomsledare

Fellowship of Middle East Evangelical Churches  (FMEEC) är en föregångare till Mellanösterns Kristna Råd (MECC) som grundades 1974 och inkluderar de orientaliska och ortodoxa kyrkorna. FMEEC formerades redan på 1920-talet utifrån flera ekumeniska konferenser kring kristen enhet. Idag arbetar FMEEC och MECC nära varandra och flera medlemskyrkor har medlemskap i båda organisationerna. Medlemskyrkorna sträcker sig från Tunisien och Sudan till Gulfen.

Equmeniakyrkan stöder FMEEC:s  arbete med utbildning och fortbildning samt under senare år också arbetet med humanitär hjälp till Syrien och Irak. Konferenser med medlemskyrkor och samarbetspartners i väst hålls regelbundet där frågor om den kristna kyrkans överlevnad i Mellanöstern diskuterats, relationen till islam, kvinnors delaktighet och teologi samt om hur den östliga och västliga kristenheten ser på och relaterar till varandra.

FMEEC:s målsättning är att stärka den kristna missionen och de protestantiska kyrkornas verksamhet, att bidra till ledarskaps- och lekmannautbildning för både män och kvinnor och att föra medlemskyrkorna närmare varandra i kristen enhet genom att arbeta tillsammans och att lära av varandra. Organisationen erbjuder program kring teologi, kvinnor, kristen bildning, kristna skolor och social och diakonal verksamhet.

Ett av de program som Equmeniakyrkan stöder är ledarutbildning för barnledare. Utöver att man får lära sig pedagogiska metoder att använda i barnverksamheten, så lär sig ledarna hur de ska hantera barn som bär på trauma och som behöver särskilt stöd pga krigssituationen i Syrien.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
217.000 kr, Insamlingsbehov 127.000 kr
Projektnummer:
46220
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Utbildning för barn- och ungdomsledare" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.