Kvinnor sitter i ett gathörn och diskuterar och har utbildning

Rättigheter och utveckling

Målet med detta treårsprojekt är att innevånarna i 20 dalitbyar (kastlösa) ska få tillgång till de rättigheter de har. Att de som individer och som byar får en förbättrad ekonomi, sociala situation, miljö och lagliga status. Projektet genomförs av Covenant Social Services (CSS). Projektet stöd av sida till ca: 90%. Den uppgivna budgeten är Equmeniakyrkans del.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
140.000 kr
Projektnummer:
43393
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Rättigheter och utveckling" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.