Sabeel

Sabeel är en ekumenisk gräsrotsrörelse bland kristna palestinier. Organisationen arbetar för att fördjupa kristna palestiniers tro och för att utmana till social handling genom icke-våld. Sabeel har program där kristna, muslimer och judar möts och arbetar tillsammans i dialog. Sabeel arbetar också aktivt med barn-, ungdoms- och kvinnogrupper. Equmeniakyrkan stödjer Sabeel och dess ekumeniska arbete för fred, rättvisa och försoning i regionen och ger ett årligt anslag till verksamheten.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
23.000 kr, Insamlingsbehov 23.000 kr
Projektnummer:
46160
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Sabeel" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.