SAT-7

SAT-7 arbetar med att producera och sända kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med 25 miljoner regelbundna tittare i fyra kanaler samt via Internet. I flyktinglägren har man t ex kunnat sända skolprogram för barn som inte har möjlighet att gå i skola på annat sätt.

”ATT GÖRA GUDS KÄRLEK SYNLIG”

I Mellanöstern kan man inte gå ut på gator och torg på samma sätt som i Väst och predika Kristus. Det vi kallar mission och evangelisation sker framför allt genom församlingarnas trogna och gedigna diakonala arbete och i det regelbundna arbetet med barn och unga precis som här hemma. Men hur ska man nå de människor som finns i områden där det inte finns en kristen kyrka, eller några kristna alls? Och hur ska man nå de människor som inte kan läsa och skriva själva även om de skulle få en Bibel i handen? Där kan SAT-7 vara ett redskap.

SAT-7 startade 1996 med att producera och sända kristen satellit-tv i Mellanöstern och Nordafrika. Utifrån en vision om att förmedla Guds kärlek genom tv sänds program dygnet runt på arabiska, persiska och turkiska. Man räknar med 25 miljoner regelbundna tittare i fyra kanaler samt via Internet. Inte minst den arabiska Tv-kanalen Sat-7 KIDS är mycket populär, också bland vuxna.

Med hjälp av satellit-TV är det möjligt att nå väldigt många människor, varav en stor del inte är läskunniga. SAT-7 är verksamma i ett område som sträcker sig från Casablanca i väster till Kabul i öster. Ungefär hälften av de uppskattningsvis 500 miljoner människor som bor där har tillgång till satellit-TV, också i väldigt fattiga och avlägsna områden. I flyktinglägren har man t ex kunnat sända skolprogram för barn som inte har möjlighet att gå i skola på annat sätt.

Genom programmen vill man stötta de lokala församlingarna, kämpa mot fördomar om kristen tro och arbeta för att kristna, från olika kyrkor och samfund, skall komma närmare varandra.

Varje kanal har sitt eget stödteam som finns till för att kunna ta emot telefonsamtal, e-post och kommunikation via sociala medier från personer som har frågor, böneämnen och kommentarer.

SAT-7 är en organisation som fötts i Mellanöstern och har en stor bredd och hög kvalité i sitt programutbud. Sändningarna ger en stor variation från pratshower till bibelstudier, från livsstilsprogram till nyheter och inte minst program för målgruppen barn och unga. 80 % av programmen är lokalt producerade, resten väljs ut av lokalt förankrade medarbetare. Man är noga med att inte kränka andra religioner eller ta politiska ställningstagande. Hela tiden strävar man efter att förmedla det positiva budskapet om Guds kärlek och hoppet i Jesus Kristus.

Sat-7 har egna inspelningsstudior i Libanon, Egypten, Turkiet och på Cypern.

Equmeniakyrkan har både lokala medlemmar och församlingar som stöder SAT-7 och tittar på kanalen.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
150.000 kr, Insamlingsbehov 150.000 kr
Projektnummer:
MÖ 46050
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "SAT-7" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.