Flicka som hoppar hopprep

Skolor för syriska flyktingbarn

Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Speciellt barnen är en utsatt grupp.  Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) har startat fyra skolor i anslutning till flyktingläger i Libanon och behöver vårt fortsatta stöd.

Man har anställt lärare och annan personal i ett pilotprojekt med plats för 200 elever i ålder 6 – 11 år som läser enligt syrisk läroplan; arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik.  Förhoppning är att de senare ska kunna fortsätta sin skolgång i Syrien. I flyktinglägren finns redan utbildad personal som själva är flyktingar och som genom projektet får en meningsfylld sysselsättning.

Att vara på flykt handlar om att inte ha en trygg vardag. Att inte veta när man måste bryta upp eller hur länge man måste stanna på ett ställe. Att ha svårt att hitta rutiner för sitt liv och att inte veta om man kommer att kunna påverka sin egen framtid. Kriget i Syrien är inne på sitt sjätte år. Hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor befinner sig på flykt. Speciellt barnen är en utsatt grupp.

Equmeniakyrkans partner, NESSL (Evangeliska protestantiska kyrkan i Syrien och Libanon) har startat fyra skolor i anslutning till flyktingläger i Libanon och behöver vårt fortsatta stöd. Man har anställt lärare och annan personal i ett pilotprojekt med plats för 200 elever i ålder 6 – 11 år som läser enligt syrisk läroplan; arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik. Förhoppning är att de senare ska kunna fortsätta sin skolgång i Syrien. I flyktinglägren finns redan utbildad personal som själva är flyktingar och som genom projektet får en meningsfylld sysselsättning.

Samarbetspartner

Equmeniakyrkans samarbetskyrka heter National Evangelical Synod of Syria and Lebanon (NESSL) eller kort och gott; ”Synoden.” Den grundandes på 1848 med stöd från presbyterianska kyrkor i USA och i Storbritannien och har idag sitt huvudkontor i Beirut med ett 20-tal församlingar i Libanon respektive Syrien. NESSL har alltid haft ett stort socialt arbete och satsat mycket på utbildning och skolor.

I mitten av 1900-talet blev Synoden självständig. Equmeniakyrkan etablerade sin relation med Synoden när flyktingar från inbördeskriget i Libanon kom till Sverige under sent 70- och 80-tal.

Många av dem var medlemmar i Synoden och hittade in i dåvarande missionsförsamlingar. Under senare delen av 1900-talet har en stor del av de kristna lämnat Mellanöstern och medlemsantalet i NESSL har sjunkit. En utveckling som fortsatt och eskalerat pga det pågående kriget i Syrien som startade 2011.

Fr o m hösten 2011 har Synoden organiserat sitt humanitära arbete bland syriska flyktingar i Libanon och bland internflyktingar som är kvar inne i Syrien. Equmeniakyrkan har sedan 2012 på olika sätt stöttat de särskilda insatserna inom det humanitära programmet.

Insamling och budget

Totalkostnad för en elev under ett läsår är 11 500 kr. Då ingår allt från lokaler, lärarlöner, försäkringar, skolskjuts, måltider, skolmaterial med mera. Equmeniakyrkan har som mål att bidra till att minst 200 barn får denna möjlighet att gå i skolan under en treårsperiod. Vill du och din församling vara med?

  • Ta upp en kollekt till en lärarlön = 7500 kr/mån
  • Hyra för skollokaler och uppvärmning = 1800 kr/mån
  • Försäkringar = 900 kr/månUtrustning för undervisning = 600 kr/mån
  • Läromedel för en elev under ett läsår = 400 kr/månad
  • Skollunch för en elev/dag = 200 kr/mån
  • Skolskjuts för en elev/dag = 100 kr/mån

Se alla projekt