Skolor för syriska flyktingbarn

Drygt hälften av Syriens befolkning på 23 miljoner människor lever som flyktingar i sitt eget land eller någon annanstans. Att vara på flykt handlar om att inte ha en trygg vardag. Att inte veta när man måste bryta upp eller hur länge man måste stanna på ett ställe. Att ha svårt att hitta rutiner för sitt liv och att inte veta om man kommer att kunna påverka sin egen framtid.

Speciellt barnen är en utsatt grupp. Därför har Equmeniakyrkans partner, NESSL (Nationella Evangeliska Synoden i Syrien och Libanon) bedrivit skolverksamhet för syriska flyktingbarn i  Libanon sedan 2016.  Även om en del barn nu har kunnat återvända hem och fortsatt sin skolgång i Syrien, så finns tyvärr behovet fortfarande kvar.

Eleverna är i åldern 6 – 13 år och läser  arabiska, engelska, matematik, naturvetenskap, etik och musik. Under 2021 gjordes en utvärdering av skolorna så att barnen ska kunna fortsätta i det libanesiska skolsystemet, eftersom det inte är möjligt för alla att vända tillbaka till Syrien. Anställda lärare och annan personal kommer dels ifrån Synodens övriga skolor, dels från flyktinglägren där det finns redan utbildade lärare m fl som behöver ha arbete.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
575.000 kr, Insamlingsbehov 345.000 kr
Projektnummer:
46210
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Skolor för syriska flyktingbarn" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.