Sociala och humanitära insatser

Organisationen ASUdh bedrivs gemensamt av Evangeliska kyrkan i Kongo, Equmeniakyrkan och Norska missionskyrkan. Den bildades år 1999 då det efter flera inbördeskrig fanns många internflyktingar i landet. Då handlade det om akut hjälp till nödlidande i form av matförsörjning och andra förnödenheter. Efter den akuta fasen fanns behov av olika utvecklingsinsatser för att försöka hjälpa befolkningen att komma på fötter igen.

Idag bedrivs både humanitärt arbete och utvecklingsinsatser. I slutet av år 2023 och början av 2024 drabbades Kongo-Brazzaville av kraftiga översvämningar. ASUdh har bidragit med mat och andra förnödenheter till 500 hushåll i Brazzaville och för dialog med myndigheterna om hur vi kan fortsätta hjälpa. Parallellt med detta pågår informationsarbete där befolkningen bland annat informeras om vikten av sanering då vattnet drar sig tillbaka från deras tomter. Detta för att förhindra smittspridning men också för att vattnet kan ha skadat grund, väggar, murar med mera.

Vad gäller utvecklingsinsatser så är det just nu mycket miljöfokus. Ett exempel är det lågenergiugnsprojekt där man låter producera och senare distribuera lågenergiugnar till befolkningen på några orter i departementet Pool för att minska åtgången av ved och kol vid matlagning.

Frontbild är från januari 2024 då ASUdh bistod översvämningsdrabbade med mat och andra förnödenheter.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
480.000 kr, insamlingsbehov 230.000 kr
Projektnummer:
44345
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Sociala och humanitära insatser" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.