Projekt - hus på landsbygden

Sociala och humanitära insatser

Equmeniakyrkan stöder humanitära och sociala insatser. Dels handlar det om hjälp och uppbyggnad i den krigshärjade Pool-regionen och utbildning i konflikthantering.

Detta görs genom en gemensam biståndsorganisation (ASUdh) mellan Evangeliska Kyrkan, Equmeniakyrkan och Missionskyrkan Norge. Till vissa insatser ges stöd från FN men andra insatser måste vi finansiera själva.

Vi ger även stöd till ett transithem i Brazzaville där barn får bo, studiehjälp och trygghet. Transithemmet har ett nära samarbete med polis och sociala myndigheter som försöka slussa barnen till familjer som kan ge dem trygghet där så är möjligt.

Projekt - Lekplats
Transithemmets friluftsområde
Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
915.000 kr, insamlingsbehov 170.000 kr
Projektnummer:
44340
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Sociala och humanitära insatser" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.