Talitha Kumi kvinnocenter

Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.

Related Agenda 2030 Goals

With "Talitha Kumi kvinnocenter" we contribute to the following global goals for sustainable development.