Talitha Kumi kvinnocenter

Centret ger rättsstöd och terapi till våldsutsatta kvinnor, utbildar i mänskliga rättigheter, samt driver barnmorskeutbildning, sömnadskurser etc.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Talitha Kumi kvinnocenter" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.