Projekt - Utbildning, skolsal med elever

Utbildning

Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser. I Kinshasa samt i Beno, Kwiluprovinsen, ges stöd till att betala en del av skolavgiften särskilt till ett antal dövstumma elever. I Kinshasa utgår på samma sätt stöd genom betalning av en del av skolavgiften till andra elever i en av CEBUs skolor som heter ITC Sanza. Den sista delen av projektet är till att hjälpa elever i Norra Mai Ndombeprovinsen i den isolerade byn Bisenge långt upp i regnskogen att få ta del av material till skolan såsom pennor, block, etc.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
56.000 kr, insamlingsbehov 0 kr
Projektnummer:
44620
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Utbildning" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.