Veranda / Portico

Stöd till den litauiska baptistunionens arbete där man genom dialog, med hjälp av konst och kreativa uttryck försöker nå nya människor, både barn och vuxna, med evangelium.

”Portico” är en spännande mötesplats som vuxit fram i Baptistkyrkan i Klaipeda. ”Portico” betyder öppen plats i anslutning till en byggnad där människor möts och samspråkar. De arbetar med kurser i dans, målning, teologi och filosofi. Kurserna kombinerar skapande med reflektion.

De har även en vuxendialoggrupp där man får ta del av varandras liv för att kunna hjälpa varandra. De arbetar även med att stärka förståelsen av varandras och landets kultur och sociala och religiösa sammanhang.

”Veranda” är en kreativ grupp, dit mindre barn är välkomna. Barnen får uppleva musik, skapa med färger samt pröva bibeldrama.

Region:
Land:
Ämnen:
,
Budget:
10.000 kr
Projektnummer:
46830
Ge en gåva