INSIDAN mars-maj 2019

Publicerat 2019-03-02 av rambergskyrkan

Nu kan vi påtagligt se hur dagarna blir ljusare. Det kan ge oss energi, glädje och hopp för både dagar som är och kommer.
I kyrkoåret är vi snart inne i fastan. Den period som leder fram till påsken med sitt budskap om smärta, död och mörker men också med budskap om att döden blir till liv. Att mörker blir till ljus. Döden kunde inte behålla Jesus, han blir levande igen! Att Jesus gick smärtans väg, dog och uppstod berättar om en kärlek utan gräns.Detta gör att vi kan lita till att Gud i sin kärlek bär och omsluter oss i både dagar av ljus och mörker.
Låt oss under fastetiden, mitt i det som våra liv innehåller och allt som sker i vår omvärld, låta oss utmanas av och också ta emot erfarenheter av att ljuset segrar. Kanske kan ett sätt vara att avstå en del av det vi annars omger oss med för att ge tid åt att söka stillheten, att vara tillsammans med GUd i bön. Att närma oss bibeltexterna med dess berättelser om Jesu väg mot korset. Att be om att Gud  får leda oss till goda handlingar för en ljusare värld. Att vi ser att det fortfarande finns vägar att gå för ett gott förvaltarskap. Att vi faktiskt kan vara med och läka skapelsen. Att också inse att i de liv vi lever får vi både ta emot och ge vidare. Ta emot hälsningen i sångstrofen:

”Ljuset segrar över mörkret. Rädslan flyr för kärleken.
Livet segrar över döden. Dagen gryr på nytt igen.”
(Text & Musik Jan Mattsson)

Min bön är att både vårljuset och fastetidens insikter bär oss ända fram till påskdagens glädje så att vi får stämma in i orden: Kristus lever! Ljuset segrar!

Lisbeth Fhager, pastor

Senaste inläggen