INSIDAN juni-september 2019

Publicerat 2019-05-27 av rambergskyrkan

IMG_0388_altVi lever i en tid då det är uppenbart att förändringar kan ske fort. Vi upplever det i våra liv, i vår vardag och ser det i vår värld. Förändringar kan väcka undran och oro, ibland välkomnas med tacksamhet och glädje. I naturen kan vi nu påtagligt se förändringar som skett, allt som ett uttryck för Guds skaparkraft. På trädets förut så kala grenar har skira och gröna blad tagit plats, i klippskrevor och på ängar spirar och växer blommor upp. Vilken rikedom av skönhet! Och vi anar, ja kanske till och med ser att allt växande sker i sin egen takt, alltefter förutsättningarna som ges.

Förändringar och förutsättningar skiftar också i Rambergskyrkan i och med sommaren. En del av det som annars händer i kyrkan tar en sommarpaus, men annat är kvar. Varmt välkommen till de olika samlingar du kan läsa om här i bladet!

Så vill jag önska dig en fin sommar med hälsningen om att Gud är din med­vandrare också i sommarens mångskiftande dagar. Du får i tillit till en kärleksfull Gud ta emot sommaren som den ges dig!

Lisbeth Fhager, pastor

Bön:
Gud, låt vår och försommar,
låt grönska och blommor,
låt fågelsång och fjärilsflykt
tala om dig

och om rikedomen i ditt väsen.
 

Låt din Ande röra våra hjärtan
så att vi hör ditt tilltal,
ser dig i varje människa
och finner vårt mål i dag.

(KG Hammar)

Lisbeth Fhager, pastor

Senaste inläggen