INFÖR HÖSTEN

Publicerat 2020-06-21 av rambergskyrkan

Om och hur coronavirusets spridning kommer att påverka möjligheter till olika samlingar i kyrkan är svårt att veta. Vi kommer att hålla oss uppdaterade och följa rekommendationer och direktiv från Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan om vad som gäller för samlingar av olika slag. Uppdateringar av hemsidans uppgifter sker kontinuerligt.

Senaste inläggen