Advents och julhälsning, december 2020

Observera

Denna text publicerades första gången den 11 december, 2020. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Otroligt… fantastiskt… men är det inte väldigt litet? Tycker du… men det är tillräckligt stort! Orden är hämtade från årets adventskalender Mirakel. I adventskalendern yttrades orden när världens första konstgjorda svarta hål hade skapats. Men mina tankar gick till julens berättelse, som ju inte alls handlar om ett svart hål utan om något som genom kärlek förändrade världen. Men orden, frågorna och funderingarna i adventskalendern kunde nog de som var med där vid krubban i Betlehem kunna ha sagt. Eller åtminstone tänkt. Och orden skulle också kunna vara mina inför julens evangelium – för visst är det både otroligt och fantastiskt. Fantastiskt att Gud kommer till världen i ett litet barns gestalt och i det identifierar sig med allt mänskligt liv. Och att Gud gång på gång vill möta oss i våra liv med sin kärlek, till hjälp, kraft och mod att vara människor i den tid vi lever. Ta emot hälsningen och ta del i lovsången i Luk. 2:10-14 Men ängeln sa till dem:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt”