Församlingens årsmöte

Boka in söndagen den 26 september för församlingens årsmöte.
Vi bjuder in till gemensam lunch efter gudstjänsten och har därefter årsmöte. Kompletterande handlingar kommer senare.