Sommaren börjar gå mot sitt slut

Sommaren börjar gå mot sitt slut men än kan vi glädjas åt solljus och värme, i alla fall vissa dagar!
Kanske känner vi både vemod och förväntan inom oss dessa dagar. Vemod över att sommaren med
långa ljusa dagar snart är slut för den här gången. Förväntan inför att det vi tycker om av den
vardagliga rytmen tar vid igen och att det, trots att vi fortfarande har en pandemi, verkar vara möjligt
att möta varandra igen, i kyrkan och i andra sammanhang.
Tillsammans får vi med bön och i tacksamhet till Gud möta dagar som kommer!

Välsignelse från Gud, som skapar och bär,
som älskar och kämpar, som förnyar och ger liv
må omsluta oss till vila och trygghet.
Må utmana oss till äventyr och kamp.