Gudstjänst

Gudstjänst via webben. Ordinationsgudstjänst från Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Predikan av biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius. Enkel lunch.