RPG

Program hösten 2021 15 september ”Så farväl du underbaraste, oh, sommar”. Sånger om hösten, Roland Svantesson 22 september Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 29 september Seniorshopen 06 oktober En rundresa i Mittens rike, Urban Jansson 13 oktober ”Visor med Elin”, Elin Ljungqvist 20 oktober Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 27 oktober Höstfest, Martin Persson 03 november Kristnande och riksbildning i Västsverige...

RPG

Program hösten 2021 15 september ”Så farväl du underbaraste, oh, sommar”. Sånger om hösten, Roland Svantesson 22 september Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 29 september Seniorshopen 06 oktober En rundresa i Mittens rike, Urban Jansson 13 oktober ”Visor med Elin”, Elin Ljungqvist 20 oktober Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 27 oktober Höstfest, Martin Persson 03 november Kristnande och riksbildning i Västsverige...

RPG

Program hösten 2021 15 september ”Så farväl du underbaraste, oh, sommar”. Sånger om hösten, Roland Svantesson 22 september Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 29 september Seniorshopen 06 oktober En rundresa i Mittens rike, Urban Jansson 13 oktober ”Visor med Elin”, Elin Ljungqvist 20 oktober Bibelsamtal, Lisbeth Fhager 27 oktober Höstfest, Martin Persson 03 november Kristnande och riksbildning i Västsverige...