Församlingens årsmöte

Församlingen kallas till årsmöte den 4 mars kl. 14.00 i Rambergskyrkan. På årsmötet tas sedvanliga ärenden upp, samt sådana frågor och ärenden som inkommit till styrelsen senast fem veckor före årsmötet, det vill säga senast den 28 januari 2023. Fullständiga handlingar finns tillgängliga i kyrkan från den 18 februari 2023. Krister Rydin

Prenumerera på kalendern

Du kan prenumerera på kalendern i ditt kalenderprogram, exempelvis Google Kalender eller Outlook och få uppdateringar automatiskt.

När du blir tillfrågad måste du ange följande URL för att prenumerera på alla händelser:

Kopierad!