Konfirmation

Altartavla-300x225_altKonfirmation 2018/2019
Rambergskyrkan har under året, tillsammans med Johannebergs Equmeniakyrka, Redbergskyrkan och Majornakyrkan, haft konfirmationsläsning, som avslutades med konfirmation i Rambergskyrkan den 26 maj.

 

Informationsbroschyr om Konfirmation 2018/2019