KONTAKTUPPGIFTER

Besöksadress
Rambergskyrkan
Övre Hallegatan 27
417 09 Göteborg

info@rambergskyrkan.se

Telefon eller epost
Pastor: Tobias Ålöw, 076-133 23 13
pastor@rambergskyrkan.se
Ordförande: Krister Rydin, 076-186 05 99
Församlingsvåning: 031-22 38 31
Ansvarig uthyrning lokaler: Göran Bjerhem, 070-710 30 53
Ansvarig uthyrning parkeringsplatser: Bernt Gustafsson, 070-330 60 38

Bankgiro/Swish
Bankgiro församlingen: 5345-7842
Swish församlingen: 123 041 6354
Bankgiro equmenia: Rambergskyrkan 634-3370
Swish equmenia Rambergskyrkan: 123 267 0115