Kontakt

Rambergskyrkan

Övre Hallegatan 27
417 13 Göteborg

Pastor och församlingsföreståndare: Lisbeth Fhager (lisbeth.fhager@rambergskyrkan.se) 0761-33 23 13
Vice församlingsföreståndare: Göran Bjerhem

Telefon församlingsvåning: 031-22 38 31

Ordförande: Kersti Jacobsen (kerstijacobsen@tele2.se) 0706-95 92 47
Ordförande equmenia: Pär Ankarhamn (rambergskyrkansscouter@gmail.com)
Uthyrningsansvarig: Marcus Altesjö 0709-11 94 79

Bankgiro församlingen 5345-7842
Swish församlingen 123 041 6354
Bankgiro equmenia Rambergskyrkan 634-3370
Swish equmenia Rambergskyrkan 123 267 0115