Historik

Församlingen började 1898 som en krets med 10-talet medlemmar på Hisingen inom Betlehemskyrkan i centrala Göteborg. Man höll till i ett enkelt litet missionshus, som byggdes 1903. Men så bestämdes att där skulle det bli en gata och huset fick rivas. Man tog det framtidsinriktade beslutet att bygga en ny kyrka och så kom Rambergskyrkan till. Den invigdes hösten 1952 med namnet Lundby Missionskyrka. Kretsen var fortfarande en del av Betlehemskyrkan men 1956 bildades en egen församling med 153 medlemmar, Lundby Missionsförsamling.

Kyrkan har under åren byggts till och förändrats en hel del bl.a. nya församlingslokaler och kök 1990. 1976 bytte kyrkan namn till Rambergskyrkan och församlingens namn blev Rambergskyrkans Missionsförsamling. Sedan 2013 är vi en del av Equmeniakyrkan och församlingens namn är Rambergskyrkans församling.

Vi vill idag vara en församling först och främst för vårt närområde och gärna samarbeta med andra församlingar och olika delar av samhället. Det tar sig uttryck i ett livaktigt scoutarbete med cirka 60 scouter och ledare. Vi har ett samarbetsavtal med Lundby församling, svenska kyrkan och ett flertal aktiviteter gemensamt. Under sommaren har vi gemensamma gudstjänster med Hisingskåren, Frälsningsarmén. Flera år i rad har vi samverkat med äldreomsorgen i stadsdelen genom att ordna läger och utfärder.

Det byggs nya bostadshus nära kyrkan nu och det finns färdiga planer på ytterligare ett stort område inom vårt arbetsområde. Detta blir en stor utmaning!