Uthyrning

Kyrksal

Plats för 150 personer

Samlingssal

Plats för 100 personer
Utrustad med whiteboard, projektor, filmduk samt ljudanläggning
Salen kan delas i tre mindre rum

Vi har komplett konferensutrustning om du behöver det:
-Projektor
-Whiteboard
-TV
-DVD
-Video
-Blädderblock mm

Kök

Med utrustning för servering av 100 personer

I lokalerna finns 3 st handikappanpassade toaletter.

Priser vid uthyrning (gäller från 1 juli 2019)

Församlingssal med kök:
Mindre än 5 timmar      850 kr
5-10 timmar                  1700 kr
Mer än 10 timmar       2200 kr

Kyrksalen                  1000 kr (ej förrättningar)

Suterängvåning inkl lilla köket
Max 5 timmar                 500 kr
Mer än 5 timmar          1000 kr

Församlingsmedlemmar betalar halva priset

Lokal uthyrningspolicy (fastställd av styrelsen 17 nov 2015)

Vid alla uthyrningar skall hänsyn tas till vår egen verksamhet, därför är kontakt med församlingsföreståndare/verksamhetsråd/styrelse viktig.

 • Vid ”återkommande” uthyrning, exempelvis en bestämd kväll varje vecka, skall styrelsen besluta.
 • Enstaka uthyrningar beslutas av uthyrningsansvarig efter koll med verksamheterna.
 • Behöver prioriteringar göras, görs dessa av styrelsen.
 • Vi hyr inte ut inklusive parkeringsplats.
 • Parkeringskontroll kan avlysas då det bedöms av uthyrningsansvarig att detta är lämpligt.
 • Viktigt att de ordningsregler som finns följs och att avgift tas ut då hyresgästen inte följt ordningsreglerna.
 • Nycklar och koder får inte lämnas till externa hyresgäster

ORDNINGSREGLER VID UTHYRNINGAR (antagna av styrelsen 17 nov 2015)

 • Alkohol får inte förtäras i lokalerna eller utanför entrén
 • Rökning är förbjuden inomhus och utanför entrén
 • Nödutgångsskyltar får inte täckas över
 • Nödutgångar och utrymningsvägar får ej blockeras
 • Marschaller får inte användas inomhus och utanför lokalen invid väggarna
 • Hyresgästen ansvarar för att inga obehöriga vistas i lokalen
 • Visa hänsyn till grannar och stäng fönster då musik spelas
 • Slå av ljudanläggningen, släck lampor, stäng alla fönster och lås dörrarna när du lämnar lokalerna
 • Överenskommen hyrestid skall hållas, larmning av lokalerna sker därefter
 • Du som hyresgäst är ersättningsskyldig om inredning eller utrustning skadas eller försvinner
 • Om linnedukar används, står hyresgästen för kostnad av tvätt och mangling
 • Följande gäller i övrigt vid uthyrning
  Öppning av lokal: 
  Överenskommes vid bokning
  Städning: 
  Bord torkas av, golvet dammsugs och torkas, allt skräp plockas upp
  Sopor: 
  Sopor skall källsorteras enligt anvisningar i köket

VIKTIG INFORMATION

 • Om hyresgästen inte fullgjort ovanstående debiteras en extra avgift på 600 kr
 • Stora samlingar: Bröllop, födelsedagar mm.
  Vid dessa tillfällen bortforslas alla slags sopor av hyresgästen. Återvinningsstation finns på andra sidan gatan från kyrkan. Släng ej sådant som är återvinningsbart i kyrkans soptunnor. Använd köksutrustning och porslin skall vara rengjort/diskat och återställt på sin plats
 • Möblering: Lokalen återställs till grundmöblering enligt skiss som finns i köket och på insidan dörren i stolsförrådet
 • Brandsläckare finns vid entrédörren och längst fram till vänster i kyrksalen
 • Hjärtstartare finns på väggen i trappan upp till övervåningen
 • Bår finns i stora (gamla) ingången

Kontaktperson: Göran Bjerhem, 070-710 30 53