RPG

Onsdagar klockan 11:00-12:30

Öppet hus för daglediga
Kaffe med smörgås och kaka, 30 kronor.

Januari
11 Namibia – Afrikas outforskade safariparadis. Thor Herngren
18 Hamnarnas musik
25 Sketcher från vår tid. Liljan Gustavsson
01 Det är kvinnan bakom allt. Henrik Fransson

Februari  
08 Fiol, färg och finurliga funderingar. Cecilia
15 Visst anar vi våren! Ett visprogram av Roland Svantesson
22 Ulla Brattö, Årsmöte

Mars
01
08 Sjökaptenen som pryglade Evert Taube

Som pensionär har du säkert fått erbjudande om medlemsskap i något pensionärsförbund. Upplever du att kristna värderingar är något värdefullt i din tillvaro är RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap – ett pensionärsförbund kanske passar dig.

RPG

  • vill värna om HELA människan utifrån kristna värderingar
  • är ett öppet pensionärsförbund oberoende av politisk eller religiös uppfattning
  • vill tillvarata dina intressen och verka för en tryggad tid som pensionär
  • är även öppet för dig som är sjukpensionär eller förtidspensionär

Kontaktperson: Birgitta Peterson, 0730-43 52 45