RPG

Öppet Hus för daglediga

Onsdagar kl. 11-12:30.
Kaffe med smörgås och kaka: 40 kr

September
13 Amerikaväskan, Karl Hellervik
20 Sång och musik, Irene Myrén, Majvor Sigvardsson
27 Dröm om verkligheten i Jerusalem, Marianne och Lars-Inge Claesson

Oktober
04 Kärlekslåtar i höstens tid, Sophie Jonsson
11 Pastor, Tobias Ålöw
18 Musikquiz, Lennart Palm
25 Vad minns vi från våra mödrar och mormödrars hem, Ann Svensson

November
01 HÖSTFEST: Novemberljus, Cecilia Luther
08 Min tid som missionär i Afrika, Ingvar Stenberg
15 Sketcherfrån vår tid, Lilian Gustavsson
22 Vandring på Mount Everest, Nils Sjöström
29 Visor av Barbro Högberg, Håkan Hägg och Eva Erlandsson

December
06 Luciafirande

Som pensionär har du säkert fått erbjudande om medlemskap i något pensionärsförbund. Upplever du att kristna värderingar är något värdefullt i din tillvaro är RPG – Riksförbundet PensionärsGemenskap – ett pensionärsförbund som kanske passar dig.

RPG

  • vill värna om HELA människan utifrån kristna värderingar
  • är ett öppet pensionärsförbund oberoende av politisk eller religiös uppfattning
  • vill tillvarata dina intressen och verka för en tryggad tid som pensionär
  • är även öppet för dig som är sjukpensionär eller förtidspensionär

Kontaktperson: Birgitta Peterson, 0730-43 52 45