Rapport från Nätverksmöte för församlingar i Mångfaldsmiljöer

erik-amna-migration

Under två dagar, 8-9 november, möttes mångfaldsnätverket i Immanuelskykan i Stockholm.

Syftet med nätverket är bland annat att sammanföra församlingar i mångfaldsmiljöer, stödja varandra, skapa goda förutsättningar att verka och utvecklas i de olika kontexterna och fördjupas i mångkulturell förståelse. Efter att ha träffats digitalt vid några tillfällen under de senaste åren var det dags att mötas ”in real life”. Ett 30-tal personer, medarbetare och förtroendevalda från olika delar av landet deltog i föreläsningar, samtal, måltids- och nattvardsgemenskap. Erik Amnå, professor emeritus i statsvetenskap, gav oss en samhällsanalys där han bland annat delade tankar kring församlingen uppdrag där han menade att följande punkter är avgörande: Hör människan! Läs världen! Utforska/upptäck församlingen! Förtydliga hoppet! Handla tillsammans här och nu! Amnå delade också en oro över demokratins framtid och underströk församlingens bidrag och kraft in i det fortsatta bygget. Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, talade utifrån sin senaste bok, Stå ut med de andra. En bok om kärlek och enhet, där hon bland annat poängterade att detta handlar om både en inre och en gemensam resa. Det tredje passet handlade om säkerhetsläget i Sverige och hur vi som församlingar kan tänka, förbereda oss och agera inför olika scenario. En polis tillsammans med handläggare från Myndigheten för statens stöd till trossamfund (SST) gav information och vägledning.

På det sista passet under onsdagen presenterade Per Westbom, samordnare för församlingsgrundande arbete, Region Stockholm, rapporten Frikyrkan i Orten och konferensen ”Guds rike i Orten”. Torsdagen inleddes med en presentation av den forskning som Joseph Sverker och Magnus Sternegård bedriver inom CIMK, Centrum för integration, mångfald och kyrkligt ledarskap. Nätverksdagarna avslutades med samtal och delande mellan deltagarna kring hur vi har det i de olika församlingarna.

Carin Hemmati, pastor i Equmeniakyrkan Hallunda