Publicerat 

Föredrag

Vill du ordna en egen föreläsning?

Vi som jobbar med Rastplats Överås, Maria Fässberg Norrhall och Liselotte J Andersson kommer också gärna till er församling för t.ex. en kväll eller halvdag kring själavård, andlig vägledning samt psykisk och existensiell hälsa och ohälsa. Vi kommer i så fall tillsammans eller var för sig utifrån önskemål. Kontakta Maria på maria.fassberg.norrhall@equmeniakyrkan.se eller 0765-172403 för mer information.

Maria Fässberg Norrhall

 Jag är Leg läkare och pastor i Equmeniakyrkan. Under många år arbetade jag som läkare i primärvården och är specialist i allmänmedicin. Nu är jag pastor och anställd i Equmeniakyrkan för att arbeta med inriktning själavård, andlig vägledning samt psykisk och existentiell hälsa och ohälsa. jag har lång erfarenhet från retreater och ignatiansk spiritualitet. Arbetar aktivt med frågor som rör kyrkan som resurs vid psykisk ohälsa och existentiell hälsa.

Exempel på föreläsningar som jag  hållit under 2017 har varit frukostsamlingar, kvällsföredrag , föräldrautbildningar, utbildning för ideella medarbetare.

Liselotte J Andersson

Jag arbetar halvtid som pastor med inriktning på själavård och omsorg i Equmeniakyrkan Alingsås. Den andra halvtiden är jag anställd av Equmeniakyrkan på riksplanet. I min tjänst där har jag under många år arbetat som resande förkunnare och själavårdare och har besökt ett stort antal församlingar för kortare eller längre perioder. Jag finns sedan många år med i teamet på Bjärka-Säby och arbetar där med retreater och andlig vägledning, detta utifrån den ekumeniska tidskriften Pilgrim, där jag har varit med i redaktionen sedan starten år 1994.

 Den ekumeniska dimensionen är viktig för mig och jag arbetar i många olika samfund och kyrkor och har på det sättet lärt känna olika former av spiritualitet och uttryck för tro och tillbedjan.

 Jag har tillbringat mycket tid i det enskilda samtalsrummet under hela min pastorstjänst. Min inriktning antingen jag talar, lyssnar eller skriver är den livsnäsa och själavårdande. Jag har arbetat en hel del med det skrivna ordet, i tidningar, tidskrifter och i flera böcker. Den senaste kom 2013 och heter, ”Vårt enda hem är kärleken”. Förhoppningsvis kommer en ny bok under innevarande år.

 Jag kommer gärna på besök vid kvinnofrukostar, temakvällar och gudstjänster för troende och sökare, inom sfären av själavård och andlig vägledning. Ett av mina huvudtema genom åren har blivit ”Förlust och försoning”, ett annat ”Ensamhet och gemenskap”.