Styrelsemötet 26 oktober 2017

Publicerat 

I samband med medarbetarstryelsens senaste sammanträde den 18 oktober planerade vi nästa års medarbetardagar på Undersvik 17-18 april. Information om dessa dagar kommer att publiceras separat i kalendariet.

Nästa sammanträde för styrelsen är den 24 januari 2018.