REGERINGEN! Hur mycket får ett samhälle pressa en människa innan hon brister?

oppet-brev-till-regeringen-tidoavtalet

Öppet brev till riksdag och regering Om de utredningsuppdrag i Tidöavtalet som berör migrations- och integrationsfrågor

Antaget vid Sociala Missionens årsmöte 27 april 2023 Stockholm. Läs mer här: Öppet brev till riksdag och regering PDF

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell organisation med social och diakonal inriktning. Medlemmarna utgörs av ett fyrtiotal församlingar inom Equmeniakyrkan region Stockholm. Sociala Missionen arbetar för att människor i utsatta livssituationer ska kunna tillvarata sina rättigheter inom socialjuridiska frågor, äldrefrågor och flyktingfrågor. Sociala missionen arbetar för att människor ska få ett ökat inflytande och makt över sina liv och för att inge människor hopp.


Öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard angående dagersättning för flyktingar och asylsökande

Presidiet för Sveriges kristna råd skriver 5 april 2023 ett öppet brev till migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

Läs mer här: https://www.skr.org/pressmeddelande/oppet-brev-till-migrationsminister-maria-malmer-stenergard-angaende-dagersattning-for-flyktingar-och-asylsokande/