Publicerat 

Regionala samlingar inför kyrkokonferensen 2017

KYRKOKONFERENS 2017

Kyrkokonferens 2017, Vårgårda 24–28 maj
"Gud gör något nytt"

 

regiontraff-kyrko_720

Inför kyrkokonferensen 2017 vill vi pröva att fördjupa demokratin och delaktigheten genom att några veckor innan konferensen bjuda in till regionala samlingar där det ges möjlighet för ombud och intresserade att tillsammans sätta sig in i de ärenden som kommer upp under kyrkokonferensen.

Vid samlingarna deltar ledamöter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen och sakkunniga från kansliet i Alvik. Tillsammans med dem får du information och kan i samtal sätta dig in i en del av de ärenden som kommer upp under ordinarie kyrkokonferens.

Eftersom vi vid kyrkokonferensen 2017 också kommer att använda konsensusmetoden under våra förhandlingar blir de regionala samlingarna också ett utmärkt tillfälle att lära sig mer om hur detta kommer att gå till. Mer om konsensusmetoden finns även att se och läsa här: www.equmeniakyrkan.se/konsensus

Samlingarna är på vardagskvällar och vi räknar med att starta kl. 18:00/18:30 och hålla på som längst till 21:00 (mer information kommer). Följande datum och platser är bokade:

Måndag 24/4 Västerås
Tisdag 25/4 Trollhättan och Karlstad
Onsdag 26/4 St. Jakob, Göteborg och Löftstadskyrkan, Tranås
Torsdag  27/4 Kanalkyrkan, Sandviken och Vårdklockans kyrka, Visby

Tisdag 2/5 Helsingborg och Stockholm, kyrkan vid Brommaplan
Onsdag 3/5 Växjö och Luleå Missionskyrka
Torsdag 4/5 Hedlundakyrkan, Umeå

Program och medverkande på de olika platser ser du genom att klicka på länken till respektive plats.

Anmälan

För att planera serveringen är vi tacksam om du anmäler dig här (om du inte redan gjort det till din region)