Regionfest 2018

Regionfesten blir lördagen den 13 oktober 2018 i Equmeniakyrkan Östervåla. Regionfest innebär att alla regionens församlingar och föreningar inbjuds att delta och möta varandra. Det kommer att bli förtroenderåd på lördag förmiddag för de som utsetts av sina församlingar till representanter. Det blir också Equmenias regionstämma för de som valts av sina föreningar att delta. Dessutom blir det ungdomskväll med övernattning på fredag kväll. Vilken härlig helg!

För barn? Festen börjar på allvar när vi firar gudstjänst kl 13 på lördagen då ALLA är välkomna. Efter ett tag firar barnen sin egen gudstjänst med sång, lek och predikan på deras sätt. Under eftermiddagen finns lekrum och lekplats tillgängliga att leka fritt på.

Schema:

Fredag 12/10, ungdomskväll:

18:00 och framåt. Incheckning, gudstjänst, upptåg och fika. Bl a Niklas Björklund medverkar

Lördag 13/10:

9:00 Region Mitts regionstämma börjar

10:00 Kaffe och smörgås för stämman och förtroenderådet

10:30 Förtroenderådet börjar (se särskild kallelse)

12:00 Grillunch ute för alla som vill, de som deltagit på förmiddagen och de som just då anländer.

13:00 Gudstjänst ”Ett i Kristus”, predikan Lasse Svensson, kyrkoledare. Barnmöte samtidigt under ledning av Anna Binning Sundberg Harbo.

Under eftermiddagen blir det 1) Seminarium med Pär Alfredsson: ”Fler i Kristus” 2) samtal om kallelse med Linnea Lidskog och regionens pastorskandidater samt 3) samtal med bland annat Lasse Svensson om 3% mål och 50 nya församlingar.

17:00 Middag (detta måste man anmäla sig till)

19:00 Nattvardsgudstjänst med efterföljande fika för de som vill

Inbjudna gäster är Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson, kyrkans nationella chef Pär Alfredsson, regionens pastors- och diakonkandidater och Linnea Lidskog som arbetar med medarbetarrekrytering i kyrkan. Region Mitts kyrkoledare P-O Byrskog, församlingsutvecklare Sara Löfstedt, Samordnare för migration och Asyl Janne Marklund och Equmenias Niklas Björklund medverkar också.

Vilken fest! Varmt välkomna!

Gudstjänster och seminarium är öppna för alla. Det är däremot viktigt att du anmäler dig om du vill vara med på ungdomshelgen och/eller lördagens middag.

Kostnad:

Att delta kostar inget. Mat kostar dock och för att det ska fungera så måste man anmäla sig här nedan.

Ungdomskväll med övernattning (inkl kvällsfika, frukost och förmiddagsfika) 60 kr

Lunch (hamburgare plus dryck): 40kr

Regionfest: (emkaffe ochmiddag): 100kr

Specialpris ungdom (ungdomskväll plus en hamburgare plus regionfest): 150kr

Anmäl dig före 5/10 om du vill ha mat!

Anmälan är nu stängd.

Vi samverkar med Bilda.

Har du frågor? sara.lofstedt@equmeniakyrkan.se 0706-580605