Publicerat 

Månadens församling

Region Mitt består av 130 församlingar. En del stora med anställda, ett omfattande kontaktnät, med aktivt gudstjänstliv och många andra verksamheter. Andra små som ändå lever i missionsuppdraget i tjänst för sina medmänniskor och genom att bjuda in till gudstjänst och gemenskap. Förutsättningarna varierar.
Vi vill berätta om Region Mitt genom att skildra något om församlingarnas liv. Varje månad presenteras Månadens församling här på hemsidan. Ta gärna med Månadens församling i din personliga förbön och i gudstjänstens förbön.

Här hittar du alla månadens församling:

Högbergskyrkans församling i Ludvika
Älvdalens baptistförsamling
Hanebo-Segersta missionsförsamling
Östhammar och Gimo/Vattensta missionsförsamlingar
Skogs missionsförsamling
Pilgrimskyrkan Sveg
Tärnsjö Missionsförsamling

Hållnäs-Skärplinge