Publicerat 

Medarbetarinfo

Medarbetardagar är riktade till dig som är anställd i en församling eller förening. Vi vill att dessa träffar ska få bli en mötesplats där vi kan inspireras, dela erfarenheter av både glädje och utmaningar samt bära varandra i bön och omsorg. Under året blir det några träffar och vi hoppas att du kan och vill vara med på dessa.

Har du frågor om Medarbetardagarna? Kontakta Lena Bergström, 070-306 28 02.

Kommande tillfällen:

Medarbetardag Onsdag 30 maj: 

Vi möts på regionens kontor på Nygatan 67 i Skellefteå för en dag tillsammans

utefter Skellefteälven för vandring, samtal, mat och vila.

Välkommen!

Mer information kommer närmare.

I höst träffas vi i Hemavan för några sköna medarbetardagar

25-27 sept