Publicerat 

Medarbetarinfo

Medarbetardagar är riktade till dig som är anställd i en församling eller förening. Vi vill att dessa träffar ska få bli en mötesplats där vi kan inspireras, dela erfarenheter av både glädje och utmaningar samt bära varandra i bön och omsorg. Under året blir det några träffar och vi hoppas att du kan och vill vara med på dessa.

Har du frågor om Medarbetardagarna? Kontakta Thomas Ahlberg 073-810 10 87

Kommande tillfällen:


Medarbetardag

Torsdag 25 april

 Equmeniakyrkan, Skellefteå

Tema: Tjäna eller att bli betjänad

 Start kl. 9:30 med fika  och håller på till kl. 16.00

Vi äter lunch på stan till självkostnadspris

 Anmäl dig här senast 22 april