Publicerat 

Region Öst

hela_ost

Region Öst

Församlingarna i vår region ser helt olika ut och har olika förutsättningar, men alla finns vi under visionen: ”En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen”. Något som utmanar och förenar oss! Välkommen till Region Öst!

Hitta församling Equmenia Öst

Regional inspirationsdag för Alpha i Bottnaryd

Alpha – Mission i vår tid Lördagen den 9 mars inbjuds du till en regional inspirationsdag för Alpha i Bottnaryds Allianskyrka. Vi samlas till lovsång och undervisning samt samtal utifrån Alphas filmer. Medverkar gör Gunnel Noreliusson, Mathia Maxstad, Daniel & Jean Stråhle och Lina Skoghäll. Mer information och anmälan hittar du här.   VARMT VÄLKOMMEN!Läs mer

Kallelse till årsmöte

Gott Nytt År och välkommen till årsmöte för Klintagården, Strandgården och Strandgårdens Stödförening! Detta brev utgör kallelse till årsmötet och sedan kommer årsmöteshandlingarna digitalt till de församlingar och Equmeniaföreningar som vi fått mailadresser till. Därför är det viktigt att Region Öst får in aktuell mailadress från Din/Er församling-/Equmeniaförening senast den 15 mars. Adressen till Region ÖstLäs mer

Förkunnaren och förkunnelsen 2019

Det är fantastiskt att få möjligheten att predika! De där ögonblicken då det händer något i gudstjänsten, då Gud tydligt bekänner sig till sitt ord och människor berörs av evangeliet — det är inte mycket som slår det. Och samtidigt. Alla har känt på våndan man ibland känner innan man ska träda upp, och somLäs mer

Förbön & ljusmanifestation 16 januari

#rättilltro Många kyrkor har de senaste åren fått ta emot, undervisa, döpa och stödja konvertiter. Men många konvertiter ses inte som trovärdiga av Migrationsverket. Genom en ekumenisk förbönsgudstjänst och en ljusmanifestation i Stockholm den 16 jan vill Sveriges kristna råd ge möjlighet för alla som vill, att vara med och belysa denna situation och stöttaLäs mer

Dela det vackraste- att ge tron vidare

Längtar du att ge din tro vidare? Du inbjuds till fem samlingar med bibelundervisning & kreativa samtal där vi tillsammans hjälps åt att finna redskapen för att du ska kunna förverkliga denna din längtan. Det kostar dig 5 kvällar av ditt liv. Kursen leds av Frida Blomberg & Mattias Eveborn och den är ett samarbeteLäs mer

Nyhetsbrev Migration & Asyl

Nyhetsbrev för dig som arbetar med asylsökande och nyanlända i Equmeniakyrkan. Vi går mot årets slut och vi vill tacka er alla för allt gott stöd ni i församlingar ger till ”Nya Vänner”, som av olika anledningar tagit sin tillflykt till Sverige. Tack för den varma omsorg som ni ger för att välkomna, stöda ochLäs mer

Värmande vinterdagar på Hjortsbergagården

I mitten på januari, 22-24/1, när julstressen lagt sig och vardagen tar vid inbjuds du att delta i några värmande dagar på Hjortsbergagården. Vi möts i föreläsningar, samtal, promenader, andakter och mys vid brasan. Nedan finner du folder & affisch med mer information. Värmande vinterdagar -19 folder Värmande vinterdagar -19 affisch   Anmälan och frågor:Läs mer

Nya instruktioner för Regionråd

I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd. Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare regionala förtroenderåden.Läs mer