Publicerat 

Utbildningspaketet

Vägar framåt

Ett utbildningspaket från Region Öst och Väst

Region Väst och Region Öst ger tillsammans fyra utbildningar. Fyra olika spår beroende på åt vilket håll du är på väg. Alla fyra utbildningarna riktar sig till dig som vill utmanas, fördjupas eller upptäcka din tro och din kallelse.

Helgbibelskola

Helgbibelskola är en utbildning för dig som vill bli rustad och rotad i din kristna tro. Utbildningen riktar sig till dig som är kristen. Du behöver inte ha någon förkunskap eller utbildning. Varmt välkommen!

DOS – Diakoni, omsorg, själavård

Vi erbjuder tre lördagar för dig som…
  • är engagerad i din församlings diakonala arbete
  • längtar efter att vidga och fördjupa dig i dessa frågor
  • ser behovet i samhället
  • vill ta Jesu uppmaning på allvar

Till jordens yttersta gräns

UPPLEV DÄR & FÖRÄNDRA HÄR!
Detta är en utbildning i mission och församlingsutveckling samtidigt. Du behöver inte ha någon förkunskap om Equmeniakyrkans och Equmenias mission, men kursen vänder sig främst till dig som har en tillhörighet till någon av Equmeniakyrkans församlingar eller ungdomsorganisationen Equmenia. 

Styrelseutbildningen

Styrelseutbildningen är till för att uppmuntra, utmana, utbilda och utrusta ledningar, styrelser och ideellt ansvariga i församlingar och föreningar till att: – vara ett andligt ledarskap – vara en god arbetsgivare – leda i med- och motgång – forma och leda en kyrka för hela livet i vår tid